Du er her

Bostøtte

Team Olivia tilbyder praktisk, socialpædagogisk støtte i hjemmet til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere der har brug for omfattende støtte til udvikling og vedligeholdelse af personlige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med bostøtten er altid, at borgeren opnår større livskvalitet på trods af en nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Vi arbejder med individuelt fastsatte pædagogiske mål sat med udgangspunkt i den enkeltes situation.

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang, der har en god effekt for borgeren, som gennem støtte får aktiveret egne og netværkets ressourcer. Vi tror på at gode trygge relationer er det bedste udgangspunkt for udvikling og at relationen er bærerende at Recovery lykkes. I Recovery tager vi udgangspunkt i den enkeltes situation og oplevelser. Vi fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse og på at skabe et liv med mening, med de begrænsning man nu har. Vi arbejder målrettet dels på at skabe den gode udvikling hos borgeren og dels på at forankre denne udvikling i borgerens egne støttesystemer, fx igennem konkrete aftaler med familie og/eller netværk.

Samarbejdet med kommunen er et naturligt led i en bostøtteordning hos Team Olivia. Så kontakt os gerne og lad os tage en snak om, hvordan vi kan være med til at løfte bostøtte ordninger i jeres kommune.

Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig/jer