Du er her

En Snak om Ungdomslivet

En Snak om Ungdomslivet er et forebyggende forløb, der samler indsatsen om danske unges trivsel, mentale sundhed, succes i egen tilværelse og i fællesskaber.

I samarbejde med kommuner, sogne og skoler over hele landet, styrker vi de unges tro på dem selv og fællesskabet gennem aktiv og interagerende undervisning. Ved at fokusere på unges ressourcer og ligheder legitimerer vi samtaler om udfordringer og sårbarheder som almenmenneskelige fænomener.

Vi vil facilitere øvelser og samtaler med de unge, om hvad det vil sige for dem at være ung, med hvad dertil hører af oplevelser, muligheder og udfordringer. På den måde får de unge italesat og skabt et sprog for deres ungdomsliv, følelser og tanker, som kan adopteres af både skole og sogn.

Sammen med kommuner, skoler og sogne træner vi unge til at blive ungdomsaktører i eget liv og i fællesskaber

LÆN DIG IND I FÆLLESSKABET
Vi tror på vigtigheden af at tale med vores unge om, hvilken værdi de kan finde i at læne sig ind i fællesskabet og være andres lykkes smed - og ikke blot deres egen. Et forløb er jeres og vores mulighed for at lave en indsats for de unges trivsel forinden et teenage- og voksenliv.

Forløbet arbejder med relaterbare ungdomstematikker i øjenhøjde, hvor vi tager udgangspunkt i, at unge er fulde af uopdagede styrker, sårbarheder og ensartede erfaringer. Unge i dag søger kontekster for dybere dannelsessamtaler (fx til konfirmationsforberedelse1) som de ikke opnår i deres relationer til deres jævnaldrende. De unge har brug for at tale om deres oplevelse af og jagt på kontrol og tryghed i vores samtids præstationskultur2. En snak om ungdomslivet har erfaring med og fokus på at skabe rammerne for netop dette.

DE UNGE BLIVER UNGDOMSAKTØRER​
Som ungdomsaktør arbejder de unge med hver deres personlige GPS – en vejviser i tilværelsen. Den guider os videre i livet, når vi møder op- og nedture, eller når vi skal træffe valg eller spørge om hjælp.

I samarbejde med jer gør vi over 3 workshops de unge klogere på deres egen ”GPS” og styrker deres vej frem i livet. En ungdomsaktør bliver bl.a. klogere på:

 • Hjernens betydning og udvikling i ungdomslivet
 • Selvidentitet – værdier, valg og accept
 • Tro på sig selv – selvtillid og selvværd
 • Styrken i at være andres lykkes smed
 • Ungdomsliv og sociale medier
 • Metakognitive teknikker til tanker/følelser

DIDAKTIK OG LÆRING
Team Olivia stiller op med fagligt stærke undervisere med mange års erfaring i arbejdet med unge, mental trivsel og mistrivsel samt personlig og social udvikling. Vores undervisning er aktiv, involverende og prydes med, at de unge har en stor andel i, hvordan undervisningen udformer sig. Fra gang til gang vil de unge modtage små opmærksomheder eller faktiske opgaver, de skal håndtere hjemme i deres egne hverdagskontekster. På den måde sikrer vi i højere grad en transfer af læringen, og skaber nye erfaringer at tale ud fra på næste workshop. Vi går til alle aspekter af vores workshops med en god blanding af leg, humor, seriøsitet, sårbarhed og autenticitet. Vi skal tale om relevante og nærværende ting – men først og fremmest skal vi have det sjovt sammen. Alle workshops udføres i et let tilgængeligt sprog i øjenhøjde med de unge.

 • Vi tager udgangspunkt i de unges virkelighed
 • Vi løser opgaver sammen og taler om, hvad vi har lært – sammen
 • Vi undersøger værdier, udfordrer dårlige vaner og studerer succeser
 • Vi giver plads til både at tale om det svære og det gode i tilværelsen
 • Vi arbejder med at styrke de unge som aktører i eget liv og i fællesskaber
 • Vi arbejder både med det fysiske og det psykiske rum​

​Forløbet anbefales at forløbe over 3 workshops, og kan også tilpasse jeres kontekst og rammer.

Kontakt os og lad os mødes over en kop kaffe til en dialog om, hvad vi kan gøre i samarbejde!

Forløbet er udviklet i samarbejde med:
Jens Rønn Sørensen
Sognepræst, Paarup Sogn
Jens Rønn Sørensen