Du er her

Forløb i vredeshåndtering

Individuelle forløb og gruppeforløb
for unge og voksne fra 14 år

For både private, kommuner og institutioner

   - bliv ringet op for at høre mere om vores tilgang og opstart.
TRYK HER

Du må gerne være vred!
I Team Olivia – kompetence & udvikling afholder vi Diamantforløb som er forebyggende undervisningsforløb i vredeshåndtering. Forløbene tilrettelægger vi både som gruppeforløb og individuelle forløb.
Vores psykolog Tobias H. Nielsen og terapeut Therese Bjerre, er ansvarlige for forløbene og er uddannet og certificeret i afholdelse af Diamantforløbene.

Vrede er ifølge en lang række forskning, defineret som en af menneskets grundfølelser. Når vi arbejder med vrede er vores fokus ikke på at fjerne vreden, men på at forstå den. Vi arbejder med at forstå den som en naturlig del af vores følelsesliv, at håndtere følelsen mere hensigtsmæssigt, at minimere utilsigtede konsekvenser og at dæmpe vredens funktion og indflydelse på ens liv - når den viser sig at være uhensigtsmæssig. Vrede kan have andre funktioner. Den kan fungere som et redskab til at beskytte sig selv eller være en tillært kommunikationsstrategi, som et muligt svar på sine omgivelser.

Derfor tror vi på, at jo bedre vi forstår vores egne og andres følelser og reaktioner, jo bedre bliver vi til at agere hensigtsmæssigt i relation til de mennesker og det liv vi har omkring os.
 

 

I forløbet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • at acceptere, forstå og håndtere vreden mere hensigtsmæssigt
 • at forstå vrede som en naturlig del af vores følelsesliv
 • at minimere utilsigtede konsekvenser
 • at afhjælpe vreden med at ødelægge ting i hverdagen
 • at forstå hvordan vrede giver mening
 • at bruge sit netværk som et redskab til at forstå og håndtere vreden

Hvem er målgruppen?
Nogle henvender sig som:

 • kommune og tilmelder unge individuelt eller som gruppe, som et led i et beskæftigelsesrettet forløb eller pga. en afgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd.
 • andre henvender sig som institution og bestiller forløb, eller
 • helt tredje kan være en (privat) familie der har brug for hjælp og støtte til et ungt menneske - eller dem selv.

De unge/voksne der deltager på et forløb i vredeshåndtering er:

 • unge/voksne der oplever på den ene eller anden måde at være udfordret af deres temperament eller vrede
 • unge/voksne, hvor temperament eller vrede fylder meget i deres hverdag og er tydeligt at få øje på
 • unge/voksne, hvor vreden i højere grad vendes indad og hvor den unges temperament ikke er så synlig for andre eller den unge selv
 • også for unge/voksne, der som udgangspunkt ikke oplever et vredesproblem men bruger tid i miljøer præget af kriminalitet og andre aktiviteter som kan vække mistanke og bekymring

Hvordan arbejder vi?

Diamantforløbenes teoretiske udgangspunkt er almen udviklingspsykologi, nyere neuropsykologi, traumeteori og systemisk teori og er bl.a. suppleret med elementer fra EFT (Emotion Focused Therapy). Metodisk er undervisningen inspireret af bl.a. mindfulness, mentalisering og narrative teknikker, som fx eksternalisering.

Vi har fokus på, at der hverken er noget galt med de vrede unge/voksne eller med deres vrede. Indeholdet bidrager til en forståelse af vrede/aggressive/udadrettede udtryksformer som normale, i stedet for at beskrive og forklare vrede med patologiserende og problematiserende begreber

  Læs mere om gruppeforløb

  Læs mere om individuelle forløb

  Sille er 19 år og har deltaget på Diamantforløbet i DR's udsendelse "De vrede piger"
  Se og hør hendes historie og oplevelse med Diamantforløbet herunder.

   

   

  Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig/jer