Du er her

Kontaktperson

Særligt udsatte børn og unge – børn og unge med diagnoser, psykiske udfordringer, misbrug, vanskelige sociale forhold og lignende – møder hos kontaktpersonen i team:olivia en voksen med stærke faglige værdier og tydelige kommunikative tilgange. Vi arbejder relationelt og konkret med tilegnelse af færdigheder og forståelse af egen situation kontekstuelt, relationelt og fremadrettet.

En kontaktperson i Team Olivia er en pålidelig og fastholdende kontakt for den unge og nærværende og autentisk i alle aspekter af barnets eller den unges tilværelse.

Sammen med den unge skaber vi perspektiver og arbejder fælles om at finde og fastholde uddannelse, øge indsigt i egne handlemuligheder og reaktioner. Kontaktpersonen arbejder i et tæt samarbejde med familien og sagsbehandleren om at etablere det bedst mulige afsæt for den unges vej ind i et kommende voksenliv.

Processen sammen med den unge er ofte en langvarig proces, der kræver særlig tålmodighed og nærvær. Det er en proces hvor kontaktperson og netværk ofte testes og afprøves af den unge. En naturlig del af den unges verdensbillede og en naturlig del af relationer.

Vi arbejder med løsning af konkretet dagligdags opgaver, med adfærd, misbrug, kriminalitet, med familiemønstre og kommunikation og er hele tiden på sidelinjen sammen med den unge når vi sammen skal definere vejen og målene der sigtes mod.

Visitation, møder og tilbagemeldinger
Sagsbehandler, der henviser den enkelte unge, fastlægger i samarbejde med den unge, familien og kontaktpersonen, målene for indsatsen og beskriver i visitationen de forventede progressioner.

Kontaktpersonen giver på månedlig basis – eller oftere hvis det ønskes - tilbagemeldinger til sagsbehandler på forløbet og kontakten. Alle kontakter og udviklinger noteres i internt journalsystem og det er kontaktpersonens ansvar, i samarbejde med sagsbehandler og familie, løbende at evaluere de opsatte progressionsmål for det fremadrettede samarbejde.

Kontaktpersonen deltager løbende i møder mellem den unge, familien og sagsbehandler. Kontaktperson kan deltage ved visitationen efter ønske, ligesom der kan afholdes overleverende møder ved forløbets afslutning.

Ved afslutning af forløb udarbejdes en afsluttende skrivelse og vurdering af målene, proces og progression.

Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig.

Klik her og se flere af vores indsatser på børne- og familieområdet!