Du er her

Misbrugsrådgivning

I Team Olivia har vi en særlig indsats rettet mod mennesker, der oplever sig fanget i et uhensigtsmæssigt rusmiddelforbrug eller afhængighed.

Indsatsen bygger på samtaler og på en individuel proces, hvor borgeren støttes i sit ønske om at reducere sit forbrug eller opnå stoffrihed. Borgerens oplevelse af livskvalitet er i fokus, og der arbejdes målrettet med at understøtte behandlingstiltag, daglig livsførelse og eventuel deltagelse i stoffri fællesskaber samtidig med at indsatsen er etableret som en helhedsorienteret indsats omkring netværk og relationer.

Indsatsen skal være med til at skabe sammenhæng mellem evt. allerede opstartet behandling og borgerens øvrige sociale liv.

Målet er at skabe en mere stabil social situation i et liv, der måske er præget af kaos, vanskelige relationer m.v. I relationen tager vi udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang samt en systemisk anskuelse af problemløsning. Med denne tilgang støtter vi borgeren i at skabe individuelle og personlige løsninger på komplekse problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, behov og behandlingsmæssige erfaringer den enkelte borger har. Denne tilgang er effektiv i forhold til at aktivere ressourcer og netværk hos borgeren.

Vores kontaktpersoner har baggrund i misbrugsbehandling, privat og offentlig, ligesom vi har kontaktpersoner med uddannelse indenfor systemisk coaching, metakognitiv terapi, vredeshåndtering m.m.

Dokumentation og samarbejde
Vi prioriterer dokumentation og en tæt kontakt til sagsbehandleren for at sikre, at mål og indsats altid stemmer overens og lægger sammen med dig som sagsbehandler en plan for dokumentationen, løbende evaluering og afrapportering, der passer til dine behov.

 

Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig