Du er her

2019-11-18

Ungemålsætningen

Mere end 45.000 unge i alderen 15-24 år i 2018 havde hverken tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Den nye uddannelsespolitiske målsætning lyder:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at: 

 • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret. 
 • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt. 

TOKU samarbejder med kommuner, sogne og skoler over hele landet, hvor vi styrker de unges tro på dem selv og fællesskabet gennem aktiv og interagerende undervisning. Ved at fokusere på unges ressourcer og ligheder legitimerer vi samtaler om udfordringer og sårbarheder som almenmenneskelige fænomener.

Vi faciliterer øvelser og samtaler med de unge, om hvad det vil sige for dem at være ung, med hvad dertil hører af oplevelser, muligheder og udfordringer. På den måde får de unge italesat og skabt et sprog for deres ungdomsliv, følelser og tanker, som kan adopteres af både skole og sogn.

DE UNGE BLIVER UNGDOMSAKTØRER​
Som ungdomsaktør arbejder de unge med hver deres personlige GPS – en vejviser i tilværelsen. Den guider os videre i livet, når vi møder op- og nedture, eller når vi skal træffe valg eller spørge om hjælp.

I samarbejde med jer gør vi over 3 workshops de unge klogere på deres egen ”GPS” og styrker deres vej frem i livet. En ungdomsaktør bliver bl.a. klogere på:

 • Hjernens betydning og udvikling i ungdomslivet
 • Selvidentitet – værdier, valg og accept
 • Tro på sig selv – selvtillid og selvværd
 • Styrken i at være andres lykkes smed
 • Ungdomsliv og sociale medier
 • Metakognitive teknikker til tanker/følelser

DIDAKTIK OG LÆRING
Team Olivia stiller op med fagligt stærke undervisere med mange års erfaring i arbejdet med unge, mental trivsel og mistrivsel samt personlig og social udvikling. Vores undervisning er aktiv, involverende og prydes med, at de unge har en stor andel i, hvordan undervisningen udformer sig. Fra gang til gang vil de unge modtage små opmærksomheder eller faktiske opgaver, de skal håndtere hjemme i deres egne hverdagskontekster. På den måde sikrer vi i højere grad en transfer af læringen, og skaber nye erfaringer at tale ud fra på næste workshop. Vi går til alle aspekter af vores workshops med en god blanding af leg, humor, seriøsitet, sårbarhed og autenticitet. Vi skal tale om relevante og nærværende ting – men først og fremmest skal vi have det sjovt sammen. Alle workshops udføres i et let tilgængeligt sprog i øjenhøjde med de unge.

 • Vi tager udgangspunkt i de unges virkelighed
 • Vi løser opgaver sammen og taler om, hvad vi har lært – sammen
 • Vi undersøger værdier, udfordrer dårlige vaner og studerer succeser
 • Vi giver plads til både at tale om det svære og det gode i tilværelsen
 • Vi arbejder med at styrke de unge som aktører i eget liv og i fællesskaber
 • Vi arbejder både med det fysiske og det psykiske rum​

Flere nyheder

COVID-19
2020-04-01

COVID-19

I Team Olivia er vi, som alle andre, naturligvis berørte af de nuværende omstændigheder.
Vi arbejder dog ufortrødent videre, men med øgede forholdsregler, det er klart.

Vi kører derfor videre med alle forløb, men forsøger at minimere den personlige kontakt. Det betyder også, at vi står til rådighed som normalt og kan fanges på både telefon og mail.
 

Mød Louise, vores nye socialrådgiverpraktikant.
2019-10-08

Mød Louise, vores nye socialrådgiverpraktikant.

Jeg hedder Louise og er 25 år. Jeg læser til Socialrådgiver og er på mit 4. semester. Grunden til jeg valgte, at søge min praktikplads hos TOKU var på baggrund af deres værdier. TOKU arbejder nemlig ud fra en forståelse af at alle mennesker rummer et stort potentiale, men i nogle tilfælde er det ikke opdaget eller hæmmet pga. forskellige livsomstændigheder.