Du er her

Ressourceforløb

Vi skaber udvikling gennem afklaring, opkvalicering og daglig støtte

Indsats
I Team Olivia – kompetence & udvikling tilbyder vi et mentorforløb for borgere i ressourceforløb, hvor fokus ligger på afklaring, opkvalificering og daglige støtte. Indsatsen kan bevilliges jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 113.

Målgruppe
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 6 stk. 8.
Borgere der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser

Formål
Målet for forløbet vil være med udgangspunkt i planen fra rehabiliteringsteamet samt i dialog med sagsbehandler og borger. Vi arbejder beskæftigelsesrettet og fokuseret på at afdække og udvikle ressourcer.

Indhold
Vi har tilknyttet erfarne mentorer med erfaring indenfor misbrugsbehandling, psykiatri, uddannelsesinstitutioner m.v.

  • Indsatsen er i praksis individuel og helhedsorienteret. Her er vi, sammen med den enkelte borger, bl.a. undersøgende på hvilke vanskeligheder borgeren selv beskriver og oplever som de væsentligste forhindringer, samtidig med at støtte den enkelte i at fokusere på et realistisk syn på de fremtidige muligheder for udvikling og forandring.
  • Borgeren tilknyttes en fast kontaktperson og ses med denne 1-2 gange ugentligt, ligesom der efter behov er daglig kontakt telefonisk.
  • Der tilknyttes, når det er relevant, jobcoach, vredeshåndteringskonsulent, socialrådgiver eller anden relevant fagperson.

Resultat
Såfremt borger ikke har ressourcerne til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet med eller uden støttende foranstaltninger, vil forløbet afsluttes med en grundig rapport som grundigt beskriver borgers ressourcer og begrænsninger, således denne vil kunne indgå som dokumentation i forbindelse med nyt møde med rehabiliteringstemaet.

ANDRE HAR SET PÅ:

VREDESHÅNDTERING

Du må gerne være vred! 
Vi vil arbejde med at forstå vreden som en naturlig del af dit følelsesliv, at håndtere følelsen mere hensigtsmæssigt, at minimere utilsigtede konsekvenser og at dæmpe vredens funktion og indflydelse på dit liv - når den viser sig at være uhensigtsmæssig...

TRYK HER for at læse mere.

TERAPI OG BEHANDLING

Hos Team Olivia har du muligheden for at arbejde med din personlige udvikling, i et terapeutiske samtaleforløb enten hos en psykolog eller metakognitiv terapeut...

TRYK HER for at læse mere.