Du er her

Tilbud til jobcenter

I Team Olivia løser vi opgaver i samarbejde med forvaltninger og afdelinger i landets kommuner.

I vores samarbejde med landets jobcentre har vi skabt mange meningfulde forandringer gennem beskæftigelsesrettede indsatser. Gå på opdagelse herunder, læs mere og tag endelig kontakt til os pr. telefon eller mail.

RESSOURCEFORLØB

I Team Olivia – kompetence & udvikling tilbyder vi et mentorforløb for borgere i ressourceforløb, hvor fokus ligger på afklaring, opkvalificering og daglige støtte. Indsatsen kan bevilliges jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 113...

KLIK HER for at læse mere.

4-8 UGERS BESKÆFTIGELSESFORLØB

Vi arbejder i de korte forløb med fremmøde, motivation, planlægning og jobsamtale. Vi arbejder med fastholdelse og med at finde realistiske muligheder...

KLIK HER for at læse mere.

13-26 UGERS BESKÆFTIGELSESFORLØB

Denne indsats i Team Olivia er beskæftigelsesrettet og understøttet af en individuel og intensiv indsats med fokus på den enkelte borgers vanskeligheder. Den enkelte borger støttes gennem individuelle tiltag og etablering af aktiviteter, der leder mod virksomhedspraktikpladser, løntilskud, ordinære jobs og uddannelse...

KLIK HER for at læse mere.

MENTORFORLØB

Når du har et mentorforløb i Team Olivia er det bygget op omkring en individuel og håndholdt indsats, hvor vi gennem en anerkendende og relationsbåret kontakt, styrker og sætter kompetencer og færdigheder i spil på nye måder...

KLIK HER for at læse mere.

JOBCOACHFORLØB

Vores jobcoaches arbejder bredt indenfor de forskellige indsatser, hvor mentorer og jobcoaches arbejder tæt sammen med borgeren om den arbejdsmarkedsrettede indsats...

KLIK HER for at læse mere.

TERAPI OG BEHANDLING

Hos Team Olivia har du muligheden for at arbejde med din personlige udvikling, i et terapeutiske samtaleforløb enten hos en psykolog eller metakognitiv terapeut...

KLIK HER for at læse mere.