Du er her

Tilbud til socialafdeling

I Team Olivia løser vi opgaver i samarbejde med forvaltninger og afdelinger i landets kommuner.

I vores samarbejde med de danske kommuners socialafdelinger varetager og kvalificerer vi støtteordninger for udsatte borgere. Gå på opdagelse herunder, læs mere og tag endelig kontakt til os pr. telefon eller mail.

BOSTØTTE

Team Olivia tilbyder praktisk, socialpædagogisk støtte i hjemmet til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere der har brug for omfattende støtte til udvikling og vedligeholdelse af personlige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med bostøtten er altid, at borgeren opnår større livskvalitet på trods af en nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer...

KLIK HER for at læse mere.